Għanafest | Programm Għanafest 2018 – Argotti Botanic Gardens,
17333
post-template-default,single,single-post,postid-17333,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-10.1.2,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1,vc_responsive

Programm Għanafest 2018 – Argotti Botanic Gardens,

Il-Ġimgħa 22 ta’ Ġunju – Argotti, Furjana

 

19:00   Daqq tal-prejjem
Kitarristi: Calċidon Vella (ta’ mustaċċa), Denise Vella (ta’ Calċ), Willie Saliba (tal-Blacksorrows)

19:15   Għana tal-Botta u r-Risposta
Għannejja:
Michael Brignioni (il-ġurdien), Carmel Borg (Ġannarija), Alfred Desira (L-Indjan) u Twanny Coleiro (kulajru)

19:45   Għana tal-Botta u Risposta
Għannejja:
Mikiel Cumbo (L-Iżgej), Rita Pace, Vince Carabott (il-Bukku)

Kitarristi: Johnny Saliba (ta’ Birżebbuġia), Frans Casha (ta’ saqajn), Charles Borg

20:20   Cheryl Balzan

21:05   Daqq tal-Prejjem
Kitarristi:
Rueben Schembri (il-fusinu), Francesco Cutajar (tad-danny), Frans Casha (ta’ saqajn)

21:15   Għana tal-Botta u Risposta
Għannejja:
Kalċidon Vella (id-danny), Mario Xeureb, Żaren Ellul (tal-Fellusu), Joseph Ellul (Żebbuġi)

21:45   Għana tal-Botta u Risposta
Għannejja:
Etienne Pawney (in-Naxxari), Wolley Ghiller (tal-Isla), Jimmy Pawney (il-Bormliż), Jo-Mike Agius (tas-seba’ irġiel)

Kitarristi: Mario Azzopardi (is-Sufu), Ernest Caruana (il-King), Willie Saliba (tal-Blacksorrows)

Makkjetti – Etienne Pawney (in-Naxxari) u Jo-Mike Agius (tas-seba’ irġiel)

22:30   Keltus

23:30   Għeluq

 Fuq il-palk iż-żgħir

20:20 Għana fuq il-kelma minn Joe Grech (ta’ Raħal Ġdid)
Kitarristi: Johnny Saliba, Frans Casha (ta’ saqajn), Charles Borg

21:00 Rakkonti bid-djalett miż-Żejtun Literature Group

 

Is-Sibt 23 ta’ Ġunju – Argotti, Furjana

 

19:00   Daqq tal-Prejjem
Kitarristi:
Ianut Jason Mifsud (ta’ Frans), Alfred Grech (l-Irish), Reuben Schembri (il-fusinu)

19:10   Għana tal-Botta u r-Risposta
Għannejja:
Frans Mifsud (ta’ Vestru), Vince Carabott (il-Bukku), Grezzju Dalli (Garawwa), Anthony Zerafa (Il-Kampanjol)

19:50   Għana tal-fatt minn Ġużeppi Spagnol (il-kelba)
Kitarristi: Frederick Mallia (ir-Re), John Grima (tal-Belt) u Ġustu Żammit (il-buff)

20:20   Għana fil-għoli (La Bormliża) – Mikiel Cumbo (l-iżgej)

20:30   SKALD

21:15   Makkjetta – Anġlu Theuma (il-Kina)
Kitarristi:
Calċidon Vella (ta’ mustaċċa), Denise Vella, Joe Bonello (Skuti)

21:35   Daqq tal-prejjem
Kitarristi:
Frederick Mallia (ir-Re), Chris Bencini, Raymond Schembri (Ċiranu)

21:55   Għana tal-Botta u r-Risposta
Għannejja:
Joe Grech (ta’ Raħal Ġdid), Jason Seguna (in-Nekus), Frans Cachia (il-Budaj), Anthony Attard

22:30   Seiva

23:30   Għeluq

Fuq il-palk iż-żgħir

20:00 Għana fuq il-kelma minn Joe Grech (ta’ Raħal Ġdid)
Kitarristi: Ianut Jason Mifsud (ta’ Frans), Alfred Grech (l-Irish), Reuben Schembri (il-fusinu)

21:00 Rakkonti bid-djalett miż-Żejtun Literature Group

No Comments

Post A Comment